Forsiden  •  Sundhed  •  Miljø  •  Etik  •  Politik  •  Mad  •  Oversigter  

 

Howard Jacobson:

Løgnene om Middelhavskost-undersøgelsen

Video 5 min 35 sek

 

 

 

Pam Popper:

Myten om middelhavskosten

Video 11 min 10 sek

 

 

 

PCRM om Middelhavskosten

 

 

Se her hvad den danske Hjerteforening har fået ud af undersøgelsen:

 

 

Middelhavskost holder hjertelægen fra døren

 

 

Se her hvad The New York Times har fået ud af undersøgelsen:

 

 

Mediteranean Diet Has Huge Health Benefits

Video 5 min 54 sek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritik af undersøgelse om middelhavskost

Oversættelse: © Leif Varmark, plantemad.dk, 2013.

 

 

Meditarrenean Diet-studiet af 26.02.2013 Link

 

Titel: »Størst forebyggelse af hjerte/kar-sygdom med middelhavskost.«

Konklusion: »Blandt personer med høj risiko for hjertekarsygdom reducerede en middelhavskost suppleret med ekstra jomfru olivenolie eller nødder forekomsten af større cardiovaskulære hændelser.«

 

Kritik:

1 Dean Ornish

2 Caldwell B. Esselstyn

3 Jeff Novick

4 John McDougall

 

 

1 Dean Ornish Link

 

En artikel offentliggjort i New England Journal of Medicine 3. marts 2013 hævder, at en middelhavskost er langt mere effektiv end en »fedtfattig kost« til forebyggelse af hjerte/kar-sygdomme. En nærlæsning af undersøgelsen afslører, at dette simpelthen ikke er sandt. Her er forklaringen:

 

• Sammenlignings(kontrol)gruppen fulgte ikke en fedtfattig kost. Som forfatterne skrev: »Vi anerkender, at selv om deltagerne i kontrolgruppen modtog rådgivning i at reducere fedtindtaget, var ændringerne i det totale fedtindtag små.« Dette er ikke over-raskende, eftersom kontrolgruppen stort set ingen støtte fik til at følge denne diæt under den første halvdel af forsøget.

 

I den »fedtfattige« gruppe blev det totale fedtforbrug nedsat med en ubetydelighed, fra 39 procent til 37 procent (tabel S7, appendix). Dette kommer end ikke i nærheden af den amerikanske hjerteforenings, American Heart Associations, retningslinjer for en fedtfattig kost (mindre end 30 procent fedt) eller vores retningslinjer for afvikling af hjertesygdom (mindre end10 procent fedt). [Ornish henviser her til sin egen under-søgelse, The Lifestyle Heart Trial 1990 Link  ]

 

Forskerne sammenlignede derfor ikke en middelhavskost med en fedtfattig kost, da kontrolgruppen simpelthen ikke fulgte en fedtfattig kost. Og her taler jeg ikke om en meget fedtfattig kost, som vi fandt (med andre ernæringsmæssige og livsstils-ændringer) kunne kurere hjertesygdom. Der er ikke engang tale om en moderat fedtfattig kost.

 

Forfatterne burde have konkluderet, at middelhavskosten reducerede risiko for hjertekarsygdom i forhold til, hvad kost de spiste før, ikke i forhold til en fedtfattig kost, da patienterne i kontrolgruppen (»fedtfattig kost«) ikke spiste en fedtfattig kost.

 

Forfatterne kunne lige så godt have konkluderet: »Middelhavskosten reducerede cardiovaskulær risiko i sammenligning med en randomiseret kontrolgruppe af patienter, der blev bedt om at gå og tygge tyggegummi på samme tid« - det gjorde de jo heller ikke.

 

• Forskerne synes også at have gjort alt, hvad de kunne, for at påvirke resultatet til fordel for middelhavskosten ved at tilskynde den »fedtfattige« gruppe til at øge forbruget af fødevarer, der er kendt for at øge risikoen for hjerte/kar-sygdom, herunder brød, kartofler, pasta og ris, og ikke begrænse deres indtag af søde læske-drikke (som også øger risikoen for kredsløbssygdomme). Se tabel 1.

 

• Patienterne i den »fedtfattige« gruppe blev frarådet at spise fede fisk, som er rige på omega-3 fedtsyrer, hvilket er meget beskyttende i forhold til hjerte/kar-sygdomme. (I mit program har vi i årtier anbefalet, at patienterne tager 4 gram fiskeolie eller hørfrø-olie hver dag for at få omega-3 fedtsyrer.) Se tabel 1.

 

I modsætning hertil spiste begge middelhavsgrupper fede fisk som laks, som har et betydeligt indhold af omega-3 fedtsyrer. Og de spiste enten flere valnødder og/eller mere olivenolie, som indeholder omega-3 fedtsyrer. På grund af dette fandt forskerne, at omega-3 fedtsyrer niveauer (alfa-linolensyre) var betydeligt højere i begge middel-havsgrupper (figur S5).

 

• Der var ingen signifikant reduktion i hjerteanfald (myocardieinfarkt), død af cardio-vaskulære årsager eller død uanset årsag. De fandt kun en signifikant reduktion i dødsfald forårsaget af slagtilfælde (tabel 3).

 

Forfatterne skrev: »Kun sammenligningen af risiko for slagtilfælde opnåede statistisk signifikans.« De fandt kun en reduktion i de samlede cardiovaskulære årsager, når disse blev slået sammen med dødsfald som følge af slagtilfælde, fordi reduktionen i slag-tilfælde var tilstrækkelig høj til, at den kunne »løfte« de øvrige sygdomstilstandes gennemsnit (tabel 3).

 

Sammenfattende burde den mest ansvarlige konklusion have været: »Vi fandt en signifikant reduktion i slagtilfælde hos dem, der spiste en middelhavskost med højt indhold af omega-3 fedtsyrer i forhold til dem, der ikke foretog væsentlige ændringer i deres kost.«

 

I løbet af de seneste 36 år har mine kolleger og jeg offentliggjort en række rando-miserede, kontrollerede forsøg, der viser, at vores kostprogram kan vende udviklingen af selv alvorlig coronar hjertesygdom og medføre 2,5 gange færre hjertehændelser. Kostprogrammet kan også stoppe eller vende progressionen af den tidlige fase af prostatakræft, forbedre genekspression og øge telomerase.

 

En optimal kost, som jeg anbefaler til at forebygge og afvikle hjertesygdomme er:

 

• Rig på frugt, grøntsager, fuldkorn, bælgfrugter og sojaprodukter i deres naturlige, uraffinerede former.

• Lavt indhold af total fedt (<10 procent fedt), mættet fedt, og transfedtsyrer.

• Højt indhold af omega-3 fedtsyrer (fiskeolie, hør olie, laks).

• Lavt indhold af raffinerede kulhydrater som sukker, hvidt mel (brød, pasta), hvide ris, og sukkersødede drikkevarer.

• Få forarbejdede og raffinerede fødevarer.

 

Dean Ornish's hjemmeside her

 

 

2 Caldwell B. Esselstyn Link

 

Vildledende forskning

 

Titlen på The New England Journal of Medicine's artikel 25. februar 2013: »Størst forebyggelse af hjerte/kar-sygdom med middelhavskost« er vildledende og dækker ikke artiklens indhold. Den burde have lydt: »Fremme af hjerte/kar-sygdom ved hjælp af middelhavskost og kontrolkost.«

 

Alle tre kostgrupper kunne med næsten samme lethed fremme vækst og klinisk fore-komst af cardiovaskulær sygdom hos personer, der ved undersøgelsens begyndelse ikke havde denne sygdom. Den eneste undtagelse var kontrolgruppen, som havde et signifikant højere antal slagtilfælde, men ved undersøgelsens start (baseline) syntes de også at have større BMI, taljemål og forhøjet blodtryk samt et større forbrug af antihypertensiva og diuretika, hvilket tyder på en kohorte i større risiko for slagtilfælde.

 

Tidligere i denne måned opdaterede British Medical Journal det randomiserede »Sydney Heart Study«, der bekræfter resultaterne af nærværende spanske undersøgelse, at tilsætning af olier forværrede udsigterne for hjerte/kar-sygdom.

 

Heroverfor står vores lille undersøgelse omkring plantebaseret ernæring, hvor vi har udeladt 10 fødevarer, der er indeholdt i den spanske undersøgelses kontrolgruppes kost og som er kendt for at skade endotelceller. Her tog vi patienter med etableret fremskreden hjerte/kar-sygdom, og vi kunne ikke blot stoppe sygdomsudviklingen, men vi var også i stand til at påvise sygdommens afvikling. Vi vil inden længe offentliggøre en udvidet version, der bekræfter vores oprindelige undersøgelsesresultater. [Esselstyn henviser her til sin undersøgelse fra 1985-1997 med 24 patienter Link ]

 

Den epidemiologiske ultimative bekræftelse af den styrke, som plantebaseret kost har til at forebygge hjerte/kar-sygdom, er bedst blevet demonstreret i T. Colin Campbells »China Study«. I et landdistrikt i Kina, hvor man over en treårig periode undersøgte over 250.000 dødsattester, kunne ikke ét dødsfald tilskrives hjerte/kar-sygdomme.

 

Konklusion: Hvad er den store overraskelse her? Middelhavsgruppens kost var uden tvivl sundere end kontrolgruppens kost. Ingen vil bestride det. Men er det en eksem-plarisk sygdomsforebyggende kost? Det mener jeg ikke.

 

I denne undersøgelse blev kontrolgruppen rådet til at spise en »fedtfattig« kost - hvilket de ikke gjorde - og deres kost omfattede ikke bønner eller højt indhold af-omega-3 fisk eller valnødder. I modsætning til Middelhavsgruppe, fik de også at vide, at de kunne spise brød, kartofler & ris - hvilket i Spanien betyder raffinerede kulhydrater.

 

Deres kost var heller ikke noget, der bare lignede en plantebaseret oliefri kost. Den omfattede olie, mejeriprodukter, fisk og ikke-rødt kød, og der var ingen grænse for raffinerede kulhydrater og ingen kilde til omega-3 fedtsyrer.

Hvad der er beskrevet som et utrolig 30% fald i hjerte/kar-hændelser for middelhavskosten, er ikke ligefrem imponerende:

 

1. Ingen deltagere tabte vægt eller fik afviklet deres sygdomme, mens de var på Middelhavskost.

 

2. De fleste af deltagerne var overvægtige og forblev på statiner, antihypertensiv medicin og diabetesmedicin på trods af kosten.

 

3. Det såkaldte 30% fald i cardiovaskulær risiko ser sådan ud: »Gab!«. Ca. 8 personer ud af 1000 på middelhavskosten sammenlignet med 11 mennesker i 1000 på »kontrol«kosten - som jeg vil kalde en »uden opsyn og ude af kontrol-kost«.

 

Sammenlign det med den signifikante forebyggelse og afvikling af cardiovaskulære sygdomme samt vægttab og fald i medicin, som folk på en plantebaseret oliefri kost oplever.

 

En fedtfattig plantekost er stensikker!

 

Caldwell B. Esselstyns hjemmeside her

 

 

3 Jeff Novick Link  

 

Her er nogle af problemerne med studiet, hvoraf nogle allerede er blevet påpeget af dr. Ornish og dr. Esselstyn:

 

1 Den fedtfattig gruppe var ikke fedtfattig overhovedet, da deltagerne indtog en kost, der indeholdt 37% fedt.

 

2 Endvidere var den reduktion i fedt, de oplevede i løbet af undersøgelsen, kun fra 39% til 37% fedtstof, en 2% reduktion. Ikke kun var gruppen ikke fedtfattig, deltagerne oplevede heller ikke en signifikant reduktion i kostens samlede fedtindhold.

 

3 Forfatterne vidste fra begyndelsen, at den gruppe, de kaldte fedtfattig, ville have svært ved at overholde kosten og det har de faktisk erkendt i en tidligere udtalelse om samme undersøgelse og kost:

 

»Begrænsninger i undersøgelsen. Fedt forbruget er normalt højt i Middelhavslandene. På grund af dette faktum har nogle deltagere svært ved at følge en fedtfattig kost på lang sigt. Vi anerkender denne begrænsning, fordi deltagerne i kontrolgruppe med den fedtfattige kost tilhører en middelhavskultur og deres madvaner er afledt af en fedtrig traditionel middelhavskost (Serra-Majem, 2007).«

 

4 På trods af, at forskerne kendte til dette og til de vanskeligheder, kontrolgruppen ville have med at overholde en fedtfattig kost, fik den fedtfattige gruppe næsten ingen støtte overhovedet til at følge denne kost under den første halvdel af forsøget.

 

5 Den fedtfattige gruppe blev også opfordret til at indtage raffineret korn og kul-hydrater og endda sukkerholdige drikkevarer (som sodavand).

 

6 Den fedtfattige gruppe indtog stadig fede mejeriprodukter og kød.

 

7 Som rapporteret ved 1.-, 3.- og 5.-års kontrolmålingerne indtog de 2 eksperimentelle grupper (olivenolie og nødder) en »statistisk signifikant« større mængde bælgfrugter, grøntsager og frugt og en mindre mængde smør, fløde og margarine end kontrolgruppen (den »fedtfattige« gruppe). De eksperimentelle grupper indtog også færre kommercielle bageriprodukter på 1.- og 3.-års kontrolmålingerne end kontrolgruppen.

 

8 De to middelhavskostgrupper blev opfordret til at inkludere kilder til omega 3-fedtsyrer, som vides at være hjertesunde. På den anden side blev den fedtfattige kostgruppe frarådet indtagelse af kilder til de essentielle omega-3 fedtsyrer. Dette kan vise sig at være den reelle forskel i denne undersøgelse, da hverken olivenolie eller nødder (hvilket promoveres som den afgørende forskel) er en væsentlig kilde til omega-3 fedtsyrer.

 

9 Der var ingen signifikant forskel mellem de fleste af undersøgelsens delresultater, herunder hjerteanfald (myocardieinfarkt), død fra cardiovaskulære årsager eller død uanset årsag. Den eneste betydelige forskel var for slagtilfælde, hvilket ikke er overraskende i betragtning af den vægt, der blev lagt på omega-3 fedtsyrer i de to forsøgsgrupper.

 

10 De absolutte forskelle mellem grupperne var ikke store, og det kan opfattes således, at alle grupper oplevede nogenlunde samme grad af sygdom. Dette var en af dr. Esselstyns kommentarer. Så en anden måde at se på det er altså, at alle tre fedtrige former for middelhavskost producerede nogenlunde samme grad af sygdomme, men den gruppe, der lagde vægt på sundere fødevarer og flere omega-3 fedtsyrer, oplevede en smule mindre sygdom.

 

11 Undersøgelsens konklusion burde have været, at forskerne fandt en signifikant reduktion i slagtilfælde hos dem, der spiste en middelhavskost og som var blevet opfordret til at tilføre kosten et højere indhold af omega 3 fedtsyrer og sundere fødevarer - i forhold til dem, der ikke foretog de samme ændringer i deres kost.

 

Det er ikke nye nyheder og burde have været forventet.

 

Jeff Novicks hjemmeside her

 

 

4 John McDougall  Link 

 

NEJM undersøgelse promoverer olivenolie og forkaster fedtfattig kost

 

Dine venner har i dag (26 februar 2013) læst The New England Journal of Medicine's artikel om, hvordan tilsætning af olivenolie og nødder til deres sædvanlige kost vil reducere deres risiko for hjerteanfald med 30 procent. Denne artikel har også fortalt dem (igen igen), at en fedtfattig kost ikke hjælper. Slagtilfælde var det eneste problem, hvor den testede Middelhavskost gjort en reel forskel. Kosten havde ingen effekt på hjerteanfald eller dødelighed generelt. Populariteten af denne meddelelse viser endnu engang, at »folk elsker at høre gode nyheder om deres dårlige vaner.« Du forsikres om, at blot ved at tilføje mere olivenolie og nødder vil du forbedre din sundhed ... at fjerne brie og bøf stroganoff er irrelevante overvejelser.

 

Artiklen begynder med at sige: »Den traditionelle middelhavskost er kendetegnet ved et højt indtag af olivenolie, frugt, nødder, grøntsager og korn; et moderat indtag af fisk og fjerkræ, et lavt indtag af mejeriprodukter, rødt kød, forarbejdet kød og slik samt vin i moderate mængder indtaget sammen med måltidet. Selvfølgelig er denne kost en forbedring i forhold til den sædvanlige kost i USA og Europa, og det er grunden til de fundne fordele. Undersøgelsen varede fem år og omfattede omkring 7.447 mennesker i alderen 55 til 80, i Spanien.

 

På baggrund af denne forskning var der ingen grund til at sige, at en fedtfattig kost er en fiasko, da deltagerne i den "fedtfattige" gruppe ikke foretog nogen reel ændring i deres kost. I den »fedtfattige« gruppe nedsatte man det samlede fedtindhold med en ubetydelighed fra 39 til 37 procent. Hvorfor gjorde man intet i retning af rådgivning og derefter afprøvning af en virkelig sund fedtfattig kost som min (McDougall-kosten indeholder ca. 7 procent fedt), og derefter sammenligne den med en middelhavskost? Fordi der ingen økonomiske interesser var i dette. De bagvedliggende interesser var at sælge olivenolie og nødder. To selskaber leverede olivenolie (Hojiblanca og Patrimonio Comunal Olivarero) og nødder kom fra en nøddeproducent i Spanien (La Morella Nuts) og fra California Walnut Commission. Dertil kommer, at mange af forfatterne har om-fattende finansielle forbindelser til mad-, vin- og andre branchegrupper.

 

En væsentlig ulempe ved at erstatte mættet fedt (kød og mejeriprodukter) med olivenolie og nødder er, at der ikke sker noget vægttab, når man udveksler én type fedt med en anden: »Det fedt, du spiser, er det fedt, du viser«. Da den samme gruppe forskere offentliggjorde deres tidligere resultater i 2006, fandt de, at deres »olivenolie-gruppe« mistede mindre vægt end den »fedtfattige« gruppe (0,19 kg), og »nødde-gruppen« tabte omtrent det samme (0,26 kg) som den »fedtfattige« gruppe gennem 3 måneder (1). (Husk de fulgte ikke rigtigt en fedtfattig kost.) Med McDougall-kosten har vi oplevet et gennemsnitligt vægttab på fem gange så meget, nemlig1,6 kg på en uge, samtidig med at deltagerne opfordres til at spise så meget som de vil - buffet stil.

 

De fedme-fremkaldende virkninger af alt det olivenolie ses også i landene i det sydlige Europa. Da 54 overvægtige kvinder i et Middelhavsland blev undersøgt, viste det sig, at de spiste en kost med lavt indhold af kulhydrater (35% af kalorierne) og højt indhold af fedt (43% af kalorierne), og 55% af disse fedtstoffer kom fra olivenolie (2). Overvægt og fedme skaber grundlaget for type-2 diabetes og slidgigt i de nedre ekstremiteter samt kræft, hjertesygdomme og slagtilfælde.

 

Kan olivenolie og nødder virkelig forebygge hjertesygdomme?

 

Det er almindeligt udbredt »viden«, at olivenolie (enkeltumættet fedt) og nødder (flerumættede fedtstoffer) beskytter mod hjertesygdomme, men der er under-søgelsesresultater, der sætter spørgsmåltegn ved fordelene i det virkelige liv:

 

• Serielle angiogrammer af folks hjertearterier viste, at alle tre typer af fedt - mættede (animalske) fedtstoffer, monoumættede (olivenolie) og flerumættet (omega-3 og -6 olier) - var forbundet med betydelige stigninger i nye atherosclerose-læsioner gennem et års studier (3). Kun da man reducerede hele fedtindtaget, herunder poly- og monoumættede olier, holdt læsionerne op med at vokse.

 

• Polyumættede olier fra kosten, både omega-3 og omega-6 typer, inkorporeres i humane atherosclerose plaques, hvilket fremmer beskadigelse af arterierne og udvikling af atherosclerose (4).

 

• En undersøgelse blandt afrikanske grønne aber fandt, at når mættet fedt blev erstattet med monoumættet fedtstof (olivenolie), gav olivenolien ingen beskyttelse mod atherosclerose (5).

 

• En af de vigtigste koagulationsfaktorer som kan forudsige risikoen for et hjerteanfald, er en forhøjet såkaldt faktor VII. Alle de fem fedtstoffer, der blev afprøvet - rapsolie (canola), olivenolie, solsikkeolie, palmeolie, og smør - viste ensartede stigninger i triglycerider og koagulationsfaktor VII (6).

 

Det mest sandsynlige er, at hjertefordelene ved en middelhavskost skyldes, at det er en næsten vegetarisk kost. Middelhavskosten har sine gode sider på trods af olivenolie og tilsatte nødder (7).

 

(Referencer i originalteksten.)

 

John McDougalls hjemmeside her

 

 

 

 

Forskernes økonomiske bånd til industrien:

 

Den amerikanske diætist, Jeff Novick, lister forskernes meriter op her: Link

  

While I do not think funding itself is always an issue, the recent MED diet study was not well done & the funding sources of the lead authors sounds like the marketing team for the MED travel & tourism bureau.

 

Dr. Estruch reports serving on the board of and receiving lecture fees from the Research Foundation on Wine and Nutrition (FIVIN); serving on the boards of the Beer and Health Foundation and the European Foundation for Alcohol Research (ERAB); receiving lecture fees from Cerveceros de España and Sanofi-Aventis; and receiving grant support through his institution from Novartis.

 

Dr. Ros reports serving on the board of and receiving travel support, as well as grant support through his institution, from the California Walnut Commission; serving on the board of the Flora Foundation (Unilever); serving on the board of and receiving lecture fees from Roche; serving on the board of and receiving grant support through his institution from Amgen; receiving consulting fees from Damm and Abbott Laboratories; receiving consulting fees and lecture fees, as well as grant support through his institution, from Merck; receiving lecture fees from Danone, Pace, AstraZeneca, and Rottapharm; receiving lecture fees and payment for the development of educational presentations, as well as grant support through his institution, from Ferrer; receiving payment for the development of educational presentations from Recordati; and receiving grant support through his institution from Sanofi-Aventis, Takeda, Daiichi Sankyo, Nutrexpa, Feiraco, Unilever, and Karo Bio.

 

Dr. Salas-Salvadó reports serving on the board of and receiving grant support through his institution from the International Nut and Dried Fruit Council; receiving consulting fees from Danone; and receiving grant support through his institution from Eroski and Nestlé.

 

Dr. Arós reports receiving payment for the development of educational presentations from Menarini and AstraZeneca.

 

Dr. Lamuela-Raventos reports serving on the board of and receiving lecture fees from FIVIN; receiving lecture fees from Cerveceros de España; and receiving lecture fees and travel support from PepsiCo.

 

Dr. Serra-Majem reports serving on the boards of the Mediterranean Diet Foundation and the Beer and Health Foundation.

 

Dr. Pintó reports serving on the board of and receiving grant support through his institution from the Residual Risk Reduction Initiative (R3i) Foundation; serving on the board of Omegafort; serving on the board of and receiving payment for the development of educational presentations, as well as grant support through his institution, from Ferrer; receiving consulting fees from Abbott Laboratories; receiving lecture fees, as well as grant support through his institution, from Merck and Roche; receiving lecture fees from Danone and Esteve; receiving payment for the development of educational presentations from Menarini; and receiving grant support through his institution from Sanofi-Aventis, Kowa, Unilever, Boehringer Ingelheim, and Karo Bio.

 

 

Julieanna Hever:

Myter og sandhed om middelhavskosten

 

 

Myter om olie og nødder:

 

 

John McDougall:

Derfor bør du undgå planteolier

 

John McDougall:

Sundt fedt? Nej!

 

 

John McDougall:

Nuts

Video 2 min 26 sek

 

 

John McDougalls kostprogram

 

En tilnærmet dansk udgave af dette kostprogram kan ses på denne side:

 

Introduktion til plantemad

 

 

John McDougalls Color Picture Book

 

 

John McDougall:

Præsentation af Farvebilledbogen

Video 1 time 6 min

 

 

 

Jeff Novick om middelhavskosten

Video 10 min 2 sek

 

 

Jeff Novick:

The Truth about Fats

Video 5 min 50 sek

 

Jeff Novick:

Going Nuts over Nuts

Video 9 min 49 sek

 

Jeff Novick:

Sandheden om olivenolie (Artikel)

 

Jeff Novick:

Bare en lille smule olie? (Artikel)

 

Jeff Novick:

Middelhavskosten gør dig fed

 

 

 

Caldwell B. Esselstyn:

NO OIL!

Video 4 min

 

 

 

Engine 2's store olieside

 

 

 

 

Michael Klaper:

Olive Oil is Not Healthy

Video 11 min 2 sek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantemad © 2010 • plantemad@mail.dk • 42 45 94 14

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node