Forsiden  •  Sundhed  •  Miljø  •  Etik  •  Politik  •  Mad  •  Oversigter  

 

 

 

 

 

 

Permakultur: Definitioner

© Leif Varmark, plantemad.dk, 2011. Oversat efter forskellige.

 

 

Der findes formodentlig ligeså mange forklaringer på, hvad Permakultur er, som der findes aktive udøvere. Skribenterne låner formuleringer fra hinanden, og i deres næste bog skriver de noget andet. Nedenfor er et lille udvalg, som er opsnappet fra bøger og hjemmesider og derefter rettet til på dansk, hvorved der også er blevet tilføjet, slettet og omformuleret en del...

(Design er et yderst centralt begreb i Permakultur. Det bør opfattes meget bredt, men alligevel konkret: Design = analyse, planlægning, gennemførelse og vedligeholdelse.)

 

 

Vi starter med Bill Mollison, manden der fandt på det hele. Han må da vide, hvad han snakker om...

 

»Permakultur som design-system indeholder intet nyt. Permakultur organiserer det, som altid har eksisteret på en måde, der sparer energi eller til og med frembringer mere energi, end der forbruges. Det som virkelig er nyt – og ofte bliver overset – er, at et system til indretning af menneskelige samfund baseret på sund fornuft i sig selv er revolutionerende.« Bill Mollison.

 


 

1 Permakultur er et design-system, som skaber bæredygtige samfund.

 


2 Permakultur tilbyder et nyt begrebsapparat, der sætter mennesker i stand til at planlægge og indrette boliger, lokalområder og hele samfund, som kan forsyne folk med fødevarer, energi, vand, plads, indkomst og udbytte i så tilstrækkelige mængder, at der er nok til alle uden at det belaster miljøet.

 


3 Permakultur er et planlægningsredskab, der tager udgangspunkt i en etik, der bygger på omsorg for Jorden og dens befolkning og som indebærer menneskets samarbejde med naturen til gavn for begge parter. Den økologiske videnskab bruges som grundlag for design af integrerede systemer, der omfatter sund fødevareproduktion, bæredygtig bosætning, energibesparende teknologi og demokratisk udvikling af lokalsamfund.

 


4 Permakultur er en international bevægelse for design og planlægning af jord, landskaber og bosætninger, som er bæredygtige og miljømæssigt sunde og som bevarer naturlige levesteder og genetisk mangfoldighed for dyr og planter. Det er design af kulturelt hensigtsmæssige systemer, som lægger vægt på samarbejde og positive løsninger, der fører til social stabilitet. Permakultur inddrager etiske principper om omsorg for Jorden og omsorg for mennesker, fordi bæredygtig udnyttelse af naturen ikke kan adskilles fra livsstil og filosofiske overvejelser.

 5 Permakultur er et bæredygtigt design-system, som lægger vægt på harmoniske indbyrdes forhold mellem mennesker, planter, dyr og den omgivende natur. Nøglen til effektiv design er observation og efterligning af naturlige økosystemers funktionsmåde med henblik på udvikling af små-skala intensive systemer, som er arbejdseffektive og som bruger biologiske ressourcer i stedet for fossile brændstoffer. Designerne maksimerer den biologiske mangfoldighed gennem polykultur, udvikler en effektiv energiplanlægning til huse og bosættelser, udnytter og forbedrer naturlige plantesystemer og udvider disse systemers højproduktive »kant-zoner«. Der lægges vægt på økologiske sammenhænge og lukkede energi- og materialekredsløb - affald eksisterer ikke.

 6 Permakultur er en praksisrettet planlægningsmodel, som kan anvendes i byen, på landet og i naturen. Permakulturens principper sætter almindelige mennesker i stand til – på en forsvarlig økologisk og økonomisk måde – at etablere højtydende landskaber, som kan producere fødevarer, energi og boliger samt andre materielle og ikke-materielle nødvendigheder. Permakultur-designeren observerer omhyggeligt naturens funktionsmønstre på det lokale sted og udleder heraf optimale metoder til at integrere boliger, vandopsamling og energiforsyning med spiselige og nyttige afgrøder fra træer og flerårige planter, fra tamme og vilde dyr samt fra aquakultur. Permakultur inddrager viden, teknikker og principper fra bl.a. økologi, arkitektur, ikke-forurenende teknologi og bæredygtigt landbrug samt fra oprindelige folks traditionelle kultur. Permakulturens etiske grundlag hviler på omsorg for Jorden – vedligeholdelse af et system, hvor alt liv kan trives. Dette indebærer alle menneskers adgang til ressourcer og underhold, men ikke til ophobning af rigdom, magt eller ejendom udover det nødvendige.

 Ja, det er jo hurtigt til at blive træt af, så derfor lige denne her til slut...


 

7

Permakultur

er en metode

til at organisere

menneskers gang på Jorden

så de ikke

tramper den

(og hinanden)

ihjel.

 

 

 

 

 

Plantemad © 2010 • plantemad@mail.dk • 42 45 94 14

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node