Forsiden  •  Sundhed  •  Miljø  •  Etik  •  Politik  •  Mad  •  Oversigter  

 

Bogens hjemmeside

 

Forlagets omtale af bogen

 

Amazon Look Inside

 

 

 

Til dato viser de akkumulerede data, at den negative effekt af protein, især animalsk (men ikke vegetabilsk)protein, synes at opveje den positive effekt af calcium-indtag på calcium-balancen.

Diet, Nutrition and the Prevention of Cronic Diseases,

WHO 2003, s. 131

 

 

14.01.2015:

Kalium (fra frugt og grøntsager) styrker knoglerne

 

28.10.2014:

Mælk forbundet med mere dødelighed og mere knoglebrud

 

07.05.2014:

Plantemad beskytter mod hoftebrud

 

18.11.2013:

Mælkeprodukter beskytter ikke mod knogleskørhed

 

01.08.2013:

Calcium-tilskud skader mere end det hjælper

 

24.04.2012:

»Light« læskedrikke forhøjer risikoen for knogleskørhed m.m.

 

19.03.2012:

Mælkeprodukter giver ikke sunde knogler

 

20.01.2012:

Plantemad OK for

knogleskørhed

 

00.01.2012:

Svindelmålinger gør kvinder knogleskøre

 

01.11.2011:

Fedmehormon øger risikoen for knogleskørhed

 

22.10.2011:

Knogleskørhed breder sig i Mellemøsten

 

24.05.2011:

Ekstra calcium beskytter ikke mod knogleskørhed

 

00.04.2011:

Motion, men ikke calcium/D-vitamin styrker knoglerne

 

23.03.2011:

Mælk beskytter ikke mod knogleskørhed

 

19.07.2010:

Light-drikke hiver calcium ud af dine knogler

 

07.07.2010:

Højt protein-indtag svækker knoglerne

 

03.03.2010:

Animalsk protein svækker knoglerne

 

26.10.2009:

Soja mindsker risiko for hoftebrud

 

00.05.2009:

Mejeriprodukter er ikke sunde

 

26.11.2007:

Sammenhæng mellem depression og knogleskørhed

 

01.07.2006:

Sojaprotein hæmmer optagelsen af calcium

 

22.06.2006:

Frugt og grøntsager styrker knoglerne

 

07.05.2005:

Mælkeprodukter giver ikke stærke knogler

 

00.00.2001:

Animalsk protein svækker knoglerne

 

00.10.2000:

Grøntsager beskytter mod hoftebrud

 

15.06.2000:

Cola m.v. øger risikoen for knogleskørhed

 

00.06.1998:

For meget protein skader knoglerne

 

00.01.1992:

Sammenhæng mellem animalsk protein og hoftebrud

 

 

 

 

 

Plantemad beskytter mod knogleskørhed

© Leif Varmark, plantemad.dk, marts 2010. Referat af Amy Joy Lanou og Michael Castleman: »Building Bone Vitality«, New York, 2009.

 

Dette er den nyeste bog om kost og knogleskørhed (osteoporosis), og den bygger på mere end 1200 forskningsrapporter. I bogen afvejes alle argumenter for og imod de to eksisterende videnskabelige teorier vedrørende årsager til og forebyggelse af knogleskørhed, hoftebrud m.m.

 

 

Calcium-teorien

 

I første del gennemgås 140 forskningsrapporter fra 1975 til nu om sammenhængen mellem mælk, mejeriprodukter og calciumtilskud på den ene side og knogleskørhed på den anden side. Denne herskende teori, calcium-teorien, som fremføres af sundhedsmyndigheder, mejeriindustri og medicinfabrikanter, hævder, at knogleskørhed skyldes for lidt calcium i kosten, og derfor skal vi indtage mere calcium, f.eks. i form af mælkeprodukter – mælk, yoghurt, ost etc. - og calcium-piller.

 

Det viser sig, at den samlede forskning på området ikke kan bekræfte teorien. Inden for den epidemiologiske forskning, som beskæftiger sig med store befolkningsundersøgelser, findes der 4 rapporter, der alle viser samme resultat: Der, hvor der drikkes mest mælk og spises flest mejeriprodukter – Nordamerika, Nordeuropa, Australien og New Zealand – er der også mest knogleskørhed. I Afrika, Asien og Sydamerika er problemet mange gange mindre.

 

Her er et eksempel fra Amy Joy Lanous bog (1992, Yale Researchers):

 

Kilde: Abelow, B. J. et al. »Cross-Cultural Association Between Dietary Animal Protein and Hip Fracture: A Hypothesis,« Calcefed Tissue Internatinal (1992) 50:14.

 

 

Epidemiologiske undersøgelser kan imidlertid kun give et fingerpeg i en bestemt retning, og de har vanskeligt ved at afdække mekanismer eller årsag/virkning-sammenhænge. Derfor går bogen videre med tre andre spørgsmål:

 

1) Kan mælk, mejeriprodukter og calciumtilskud hver for sig eller i kombination forebygge knogleskørhed og hoftebrud? Ud af 86 studier viser 24, at det kan de godt, mens 62 studier viser, at det kan de ikke.

 

2) Kan calciumindtag i løbet af barndommen forebygge knogleskørhed senere i livet? Ud af 13 studier viser 6, at det kan de godt, mens 7 viser, at det kan de ikke.

 

3) Kan D-vitamin med eller uden calcium forebygge knogleskørhed? 17 ud af 37 studier siger ja, 20 siger nej.

 

Sammenlagt bliver resultatet af 140 undersøgelser, at 47 støtter calcium-teorien, mens 93 ikke støtter denne teori.

 

 

Syre/base-teorien

 

Herefter går bogen over til at undersøge den anden videnskabelige teori, som ikke er offentligt anerkendt, men som har levet et stille liv i forskningsmiljøerne siden 1968: Syre/base-teorien eller »low acid eating«-teorien. Den går ud på, at proteiner – især fra mælkeprodukter og kød - er syredannende og sænker blodets pH, hvorefter der frigives kalk (basisk, alkalisk) fra knoglerne, da blodet kræver en meget fin syre/base-balance (pH 7,4). Den kalk, som f.eks. mælk og ost tilfører, er ikke nok til at erstatte den kalk, som trækkes ud af knoglerne på grund af forsuringen fra den animalske protein. Desuden mangler mælk og kød en lang række andre vitaminer og mineraler, som også er nødvendige for en effektiv knogledannelse.

 

 

Kalk (calcium) optages og virker bedst fra grøntsagerne, især fra mørkegrønne bladgrøntsager, fra kålsorterne, fra bønner og linser, fra krydderier og krydderurter og fra nødder og kerner. Grøntsager indeholder i modsætning til mælk og kød også de andre knoglesunde næringsstoffer samt har en bedre balance mellem protein og calcium, da langt de fleste vegetabilske fødevarer er basedannende (alkaliske).

 

En lang række undersøgelser understøtter denne teori: jo mere animalsk protein i kosten, jo mere calcium i urinen, jo mere animalsk protein, jo mere knogleskørhed, jo mere vegetabilsk protein, jo mindre calciumtab, jo mere vegetabilsk protein, jo mindre knogleskørhed osv. Plantebaseret kost forøger også knogletætheden (bone mineral density, BMD) mere end animalsk baseret kost. Undersøgelser over middelhavskost, kinesisk, japansk og andre plantebaserede asiatiske kostformer samt vegetarisk og vegansk kost understøtter ligeledes syre/base-teorien. Og endelig nævnes en række undersøgelser over enkeltfaktorer som K-vitamin, soja og antioxidanter, som kun findes i planter og som alle er gavnlige for udvikling af sunde og stærke knogler.

 

Dette afsnit af bogen slutter med et par kapitler om »low acid eating«, inklusive gode råd om overgang til en knoglesund, plantebaseret, basisk kost med opskrifter, menu-planer og syre/base-tabeller for vegetabilske og animalske fødevarer. Og det understreges, at hvad der er sundt for knoglerne, er også forebyggende for en lang række andre sygdomme som fedme, hjerte/kar-sygdomme, diabetes m.m.

 

Læs mere om syre/base-teorien her

 

 

Endelig er der en afdeling med undersøgelser af andre risikofaktorer for knogleskørhed: det gælder om at undgå at tabe calcium fra knoglerne, og det gør man ved ud over at undgå animalsk protein også at undgå salt, koffein, alkohol og tobak samt ikke mindst ved at dyrke motion.

 

Der sluttes af med et kapitel om de miljøskadelige virkninger ved den vestlige animalsk baserede standardkost.

 

Amy Joy Lanou er Ph. D. og assisterende professor i sundhed og velvære (health and wellness) ved University of North Carolina, USA. Michael Castleman er videnskabsjournalist.

 

 

Calcium-behov

 

De danske anbefalinger for indtag af calcium er 800 mg pr. dag. De amerikanske anbefalinger er 1000-1200 mg pr. dag. WHO anbefalede i 1994 400-500 mg, men dette tal blev sat op til 1000-1300 i 2004 uvist af hvilken grund. Meget tyder imidlertid på, at disse anbefalinger er forkerte.

 

»Resultaterne tyder på, at calciumbehovet for mænd og kvinder er lavere end tidligere anslået ... de nye balancedata stemmer også overens med erkendelsen af, at mætning af det aktive transportkomponent i forbindelse med calciumoptagelse sker ved et indtag på 500 mg/dag. Det nye skøn er i overensstemmelse med den tidligere betragtning, at personer med lavt, men ernæringsmæssigt tilstrækkeligt indtag af natrium og protein har kalciumbehov så lavt som 500 mg/dag.«

 

Hunt CD, Johnson LK. Calcium requirements: new estimations for men and women by cross-sectional statistical analyses of calcium balance data from metabolic studies. Am J Clin Nutr. 2007 Oct;86(4):1054-63. Link

 

Hertil har John McDougall følgende kommentar: Den kost, der blev indtaget af forsøgspersonerne, var sammensat af almindelige vestlige fødevarer. En kost med et lavere indhold af protein, syre, natrium og koffein (ligesom McDougall kosten) vil mindske calciumbehovet yderligere. Link (artikel nr. 2)

 

 

Mættet fedt

 

En række undersøgelser viser, at også mættet fedt udgør en risikofaktor for knogleskørhed og hoftebrud:

 

Saturated FA intake may significantly increase hip fracture risk Link

 

Vegan diet did not have adverse effect on bone loss and fracture. Corticosteroid use and high intakes of animal protein and animal lipid were negatively associated with bone loss Link

 

Dietary Saturated Fat Intake Is Inversely Associated with Bone Density in Humans

Link

 

Kokosolie svækker knoglerne Link

 

Low Fat cancellous bone strength was consistently greater than High Fat Link

 

 

Amy Joy Lanou

 

Interview

 

 

 

PCRMs hjemmeside om knogleskørhed

 

PCRM:

Sundhedsproblemer ved mælkeprodukter

 

 

 

John McDougall:

Knogleskørhed og profit

Video 45 min 13 sek

 

 

John McDougalls Medical Message: Osteoporosis

Video 3 min 26 sek

 

 

John McDougall om protein og knogleskørhed

Video 2 min 48 sek

 

 

Star McDougaller:

Mary Splady

 

 

 

John McDougalls kostprogram

 

En tilnærmet dansk udgave af dette kostprogram kan ses på denne side:

 

Introduktion til plantemad

 

 

John McDougalls Color Picture Book

 

 

John McDougall:

Præsentation af Farvebilledbogen

Video 1 time 6 min

 

 

 

Joseph Keon:

Mælk beskytter ikke mod knogleskørhed

Video 4 min 31 sek

 

 

 

Michael Gregers videos om knogleskørhed

 

 

 

 

Jane Plant om ost:

Langt fra at være fordelagtigt er forbruget af mejeriprodukter, især ost, faktisk skadeligt for mennesker med risiko for osteoporose og andre knoglesygdomme. For mange mennesker vil ost sandsynligvis være en del af årsagen til osteoporose og ikke en del af helbredelsen.

Understanding, preventing and overcoming osteoporosis Link

 

 

Se også Jeff Novicks liste over artikler om calcium, D-vitamin, knogleskørhed m.m.

 

 

 

Plantemad © 2010 • plantemad@mail.dk • 42 45 94 14

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node